ataz

ataz – Avstriya-Azərbaycan Ticarət Palatası Avstriya və Azərbaycan arasında iqtisadi, mədəniyyətlərarası və humanitar mübadilə üçün kəsişmə nöqtəsidir. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirmək və şirkətlərin fəaliyyətini hər iki ölkə bazarında dəstəkləməkdir.

Bununla əlaqədar olaraq ataz özünü aralarında bir çox oxşar cəhətlər olan, strateji cəhətdən mühüm geosiyasi əhəmiyyətə malik bu iki ölkə və region arasında körpü yaradıcısı rolunda görür. Avstriya ən qədimdən bəri Mərkəzi və Şərqi Avropaya açılan qapı olduğu kimi, Azərbaycan da son dövrlərdə Mərkəzi Asiyaya çıxış əldə etmək üçün ən mühüm tramplin mövqeyinə kimi inkişaf etmişdir.

news

24.7.2019 - ataz Board Room Talk with WKÖ Secretary General Karlheinz Kopf

The latest keynote speaker of the ataz Board Room Talk on July 24th, 2019 was Karlheinz Kopf, Secretary General of the Austrian Chamber of Commerce. A selected round of CEO's met at the Park Hyatt Hotel Vienna. ataz President Gerald Gerstbauer hosted the Board Room Talk and moderated the discussion round. more

The latest keynote speaker of the ataz Board Room Talk on July 24th, 2019 was Karlheinz Kopf, Secretary General of the Austrian Chamber of Commerce. A selected round of CEO's met at the Park Hyatt Hotel Vienna. ataz President Gerald Gerstbauer hosted the Board Room Talk and moderated the discussion round.

Amongst the attendants were Wolfgang Hesoun, CEO of Siemens Austria AG, Elisabeth Stadler, CEO of Vienna Insurance Group, Horst Leitner, CEO of Hofer KG, Robert Schächter, CEO of the Austrian State Printing House, Stephanie Ernst, CEO of Rainer Gruppe, Leopold Berthold, Managing Director of Liebherr, Silvia Grünberger, Partner at Rosam Grünberger Change Communications, Harald Krieger, Partner at Coop Himmelb(l)au,and more.

25.3.2019 - ataz Board Room Talk with President of the National Council Wolfgang Sobotka

Wolfgang Sobotka, President of the Austrian National Council, was the latest keynote speaker of the ataz Board Room Talk held on March 25th, 2019. A selected round of CEO's met at the Park Hyatt Hotel Vienna and discussed the latest trade and investment developments betwen Austria, Azerbaijan and SEE countries. ataz President Gerald Gerstbauer hosted the Board Room Talk and moderated the discussion round. more

Wolfgang Sobotka, President of the Austrian National Council, was the latest keynote speaker of the ataz Board Room Talk held on March 25th, 2019. A selected round of CEO's met at the Park Hyatt Hotel Vienna and discussed the latest trade and investment developments betwen Austria, Azerbaijan and SEE countries. ataz President Gerald Gerstbauer hosted the Board Room Talk and moderated the discussion round.

Amongst the attendants were Wolfgang Hesoun, CEO of Siemens Austria AG, Andreas Bierwirth, CEO of T-Mobile Austria GmbH, Rob Bekkers, CEO of TÜV Austria Cert GmbH, Harald Krieger, Partner at Coop Himmelb(l)au, Fritz Kaltenegger, CEO of Cafe+Co International Holding GmbH, Hanno Soravia, CEO of Soravia Group, Johann Breiteneder, CEO of BIP Garagen, Benedikt Reithofer, CEO of system7, and more.

17.-19.2.2019 - ataz-Delegation in Baku

From Febuary 17th-19th 2019, ataz organized a high-ranking delegation to Baku. The CEO of Austrian Railways (ÖBB) Andreas Matthä, Thomas Kargl (Managing Director ÖBB), Bettina Gusenbauer (Secretary General ÖBB), Leopold Berthold (Managing Director Liebherr), Silvia Grünberger (Managing Partner at Rosam Grünberger Change Communciations), Gabriel Lansky (Managing Partner at Lansky, Ganzger + partner Attorneys at Law), Cavid Hidayatov (Country Manager, TÜV Austria) and Gerald Gerstbauer (ataz President and SVP at Atos IT Solutions and Services GmbH) were part of the delegation. more

From Febuary 17th-19th 2019, ataz organized a high ranking delelgation to Baku. The CEO of Austrian Railways (ÖBB) Andreas Matthä, Thomas Kargl (Managing Director ÖBB), Bettina Gusenbauer (Secretary General ÖBB), Leopold Berthold (Managing Director Liebherr), Silvia Grünberger (Managing Partner at Rosam Grünberger Change Communciations), Gabriel Lansky (Managing Partner at Lansky, Ganzger + partner Attorneys at Law), Cavid Hidayatov (Country Manager, TÜV Austria) and Gerald Gerstbauer (ataz President and SVP at Atos IT Solutions and Services GmbH) were part of the delegation.

The visitors had an extensive programme in Baku: meetings with the CEO of Azerbaijan Railways Javid Gurbanov, with the Minister of Economy of the Republic of Azerbaijan, Shahin Mustafayev, with the Director-General of the New Port of Baku in Alat, Taleh Ziyadov and many more. The programme was rounded up by beautiful and delicious dinner evenings.